הרבנים המקובלים

רבני הישיבה המקובלים

ייעוץ בכל תחומי החיים ובהלכה

טלפון 1: 1901-729-629
טלפון 2: 0722-280-548
שלוחה: 7

הרב שמואל קדמי

הרב שמואל בן רחמים

כתיבת קמעות על קלף

טלפון 1: 1901-729-629
טלפון 2: 0722-280-548
שלוחה: 4

הרב ניסים יחזקאל

ייעוץ והכוונה בתחומי החיים

טלפון 1: 1901-729-629
טלפון 2: 0722-280-548
שלוחה: 3

הרב ישראל בן חיים

הרב ישראל בן חיים

פתיחה בגורלות וסגולות

טלפון 1: 1901-729-629
טלפון 2: 0722-280-548
שלוחה: 8

הרב דן מחבר

חיזוי העתיד ופתיחה בגורלות

טלפון 1: 1901-729-629
טלפון 2: 0722-280-548
שלוחה: 5

הרב משה בן ישראל

כתיבת קמעות לכל מטרה

טלפון 1: 1901-729-629
טלפון 2: 0722-280-548
שלוחה: 6

פרסומים אחרונים