עין הרע גורם שלא יהיו ילדים ולצרות גדולות – איך נשמרים?

ושמעתי על אחד שבנה ווילה גדולה בהרצליה ואז הוא ראה שלחבר שלו יש ווילה יותר יפה מיד הוא הרס את הווילה ובנה חדשה יותר יפה ממנה