הרב שטיינמן שדיבר על עין הרע,

 

על מה שדיבר בכנס נגד החתונות פאר שעורכים משפחות מסוימות ברוב פאר והדר,ובוא נאמר בחתונה הזאת הם גורמים צרות לעצמם כי מה לעשות יש אנשים עם צרות עין וזה לא אומר שאתם אנשים הם שונאים או רעים, פשוט יש מושג של קנאה וכל אחד כמידה שלו משתשמש בזה, יש כאלו מאתנו שעובדים על מידת הקנאה על ידי לימוד מוסר וספרי אמונה כי מש שמגיע לאדם הוא יקבל ומה שלא שלך לא יגיע אליך אז למה לך לקנא בחבר שלך או בהצלחה שלו, כי מפורש בגמרא שצריך לברך את חברו כשהוא רואה דברים טובים אצלו כמו בית יפה, או ילדים יפים, עושר בריאות,מכונית ועוד,
זה טבעי אין מה לעשותו יש מידה טובה כמו שאומרים לנו חכמנו במסכת אבות איזה היא מידה טובה – עין טובה ולא חלילה עין רעה,כמו שכתבו שאסור להסתכל על השדה של חברו או על הבית שלו שלא תגרום לו נזק יש מושג של הזק עין וזה למעשה מה שכולם קוראים לו עין הרע
פעם שוחחתי עם אחד מצדיקי הדור שבירושלים איש אלוקים ושוחחנו על עין הרע ואז הוא אמר לי כי שי מושג של עין הרע ואנו מתפללים כל יום על הנושא הזה בבוקר וכן צריך להישמר מעין הרע אבל הוא אמר לי משפט מאוד חכם ששם טמון כל הכח של שמירת עין הרעה נכון שי סגולות גדולות להישמר מעין הרע וכל מיני תפילות אבל הדבר שהכי פועל זה ברגע שאדם שהוא מתפאר במה שיש לו ובוא נאמר "הוא רוצה להוציא את העין של החבר כמו דוגמה שהוא קונה מכונית כי החבר שלו קנה מכונית ואז הוא קונה מכונית יותר יקרה ממנו,
ושמעתי על אחד שבנה ווילה גדולה בהרצליה ואז הוא ראה שלחבר שלו יש ווילה יותר יפה מיד הוא הרס את הווילה ובנה חדשה יותר יפה ממנה כי רצה להוציא את העין של החבר אז פה מיד שולט עין הרע כשאדם מתפאר במה שי לו ולא מצטנע עם זה ואומר כוחי ועוצם ולא משבח את הבורא פה מיד יש עין הרע ששולטת בו ובדבר או הילדים הרכוש המכונית וכן גם זה יכול לגרום לו בילדים או לפגוע לו בבריאות ועוד צרות רבות,
פנו אליי המון אנשים במשך הזמן שלא נפקדו בבנים או לא הלך להן בזיווג או בעיות בפרנסה, וזיווג ועוד, מיד שלחתי אותם להוציא עין הרע בישיבה וראה איזה פלא מיד נפתחו להם השערים והמזל ונסים ונפלאות ולכן ודאי שיש עין הרע, לא צריך כל הזמן לחשוש אבל צרים לא להתבלט ולהראות את עושרו ואת הצלחתו וודאי מה שאמר הרב שטיינמן זה דבר חשוב לא לעשות חתונות פאר
נאה דורש ונאה מקיים הייתי אצל הרב שטיינמן וראיתי את ביתו הדירה לא צבועה אולי 50 שנה המיטה היא מימי קום המדינה אתם זוכרים את המיטות של הסוכמות ממש כך, ריהוט דל וצנוע אבל מלא קדושה,מסתפק במועט צריכים ללמוד מגדולי הדור הנהגה
מי שמעוניין להוציא עין הרע וכן לקבל סגולה נגד עין הרע יכול לטלפן 0542321111