הרב יורם סרי – הלכות ספירת העומר וימי הספירה

הרב מרדכי אליהו זצ"ל – הלכות ספירת העומר

הרב זמיר כהן – הלכות ספירת העומר ומנהגי אבלות

הרב יצחק פנגר – ספירת העומר בקבלה

הרב מאיר אליהו – ספירת העומר

הרב יאשיהו יוסף פינטו – הלכות ומנהגי ספירת העומר

הרב ינון קלזאן – ספירת העומר – חלק א'

הרב ינון קלזאן – ספירת העומר – חלק ב'

הרב ינון קלזאן – ספירת העומר – חלק ג'

הרב בניהו שמואלי – סוד ספירת העומר