היום, יום שני יום פטירת רבי מנחם מנדל מרמינוב זי"ע שאמר לפני פטירתו שמי שיעשה משהו טוב לעילוי נשמתו מבטיח שיפעל למענו בשמיים אז חברים יקרים הצדיק הזה גילה את תיקון הפרנסה הנקרא "פרשת המן" לא לשכוח
להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל בן יוסף מרמירוב {שמן למאור או שמן זית"
סגולה לישועה גדולה בעז"ה !
שמים שמן ואומרים
אומרים בקול הרני מנדב שמן למאור לכבודו של רבי מנחם מנדל בן יוסף
וכדאי כל יום שלישי בשבוע להדליק לו נר להגיד שזה לכבודו
כל יום שלישי בישיבת חצות מדליקים נר ומברכים את אלו שמבקשים ברכות התיקון נערך על על ידי הרב דוד בר ששת שכבר מפרסם את הסגולה הזאת שנים רבות ברדיו ובתקשורת הבינלאומית למעוניינים 0544920270