אנחנו מתקרבים לחג מתן תורה ולפי הזהר הלילה הזה הוא גדול מאוד ו הספירה שספרנו במשך 50 יום כל יום היה תיקון גדול ועליה מדרגה לדרגה
50 שערים וספירות ועיניים נשגבים שזכינו לתקן במשך כל ספירה, רבי שמעון בר יוחאי מחבר הזהר וכן גם הארי הקדוש הבטיחו שמי שלא לומד כל הלילה הזה ברצף ובלי לישון ויתפלל שחרית ומוסף מובטח לו ברכה למשך כל השנה ולא ארע לו כל נזק וכל מיתה משונה ולא ימות כל אותה שנה
פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר,ובחוץ לארץ אפילו שני ימים היו עושים אלו שיכולים וכמו שכתוב בזוהר הקדוש חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן כל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזאת ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם בשבעים ברכות וכתרים של עולם העליון.אלו דברי הזהר הקדוש
הרב דן מחבר "מקו המקובלים" מסביר בשידור על מעלת לימוד הלילה הזה מי שורצה שיזכירו אותו לכלל הישועות בלילה הזה יפנה כרגע 0544929270