הכנה לחודש אלול – הרב אליהו שטרן

לוויין מוצאי שבת פרשת כי תצא – מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף – לוויין מוצ"ש פרשת כי תצא (ה'תשע"א)

מרן הרב עובדיה יוסף – לוויין מוצ"ש פרשת כי תצא (ה'תשע"ב)

מרן הרב עובדיה יוסף – לוויין מוצ"ש פרשת כי תצא (ה'תשע"ג)

פרשת כי תצא: איך להתמודד עם נסיונות החיים? – הרב יאשיהו יוסף פינטו

פרשת כי תצא: הדרך הנכונה לתשובה – הרב יונתן סבן

פרשת כי תצא – הרב אברהם חפוטא

פרשת כי תצא – הרב אברהם מלמד

פרשת כי תצא – הרב אליהו נטף

פרשת כי תצא – הרב בועז שלום

פרשת כי תצא – הרב ברוך רוזנבלום

פרשת כי תצא – הרב יוסף צבי בן פורת

פרשת כי תצא – הרב יעקב חיים סופר

פרשת כי תצא – הרב ירחמיאל בויאר

פרשת כי תצא – הרב ישי וליס

פרשת כי תצא – הרב מאיר אליהו

פרשת כי תצא – הרב מאיר שלמה

פרשת כי תצא – הרב מנחם שוורץ

פרשת כי תצא – הרב צבי צביאלי

פרשת כי תצא – הרב שלמה לוינשטיין

פרשת כי תצא – הרב שניאור זלמן אשכנזי

פרשת כי תצא – הרב שניאור זלמן אשכנזי (2)

פרשת כי תצא + חודש אלול – הרב משה וינברגר

פרשת כי תצא: ריבוי המצוות – לזכות את ישראל – הרב חיים דרוקמן

קול צופיך – הרב שמואל אליהו – פרשת כי תצא