מי הייתה רחל אמנו?

סיור מצולם בקבר רחל

הרבנית צביה אליהו מספרת