את מערת המכפלה קנה אברהם מעפרון החיתי בכסף מלא כי אומרים חכמנו כי ראה ברוח קודשו שעתידין עם ישראל לבוא לשם ולהשתטח ואש ישני חברון מתעוררים האבות והאמאות ופונים לקדוש ברוך ומעתירים בתפילה וממטלים הגזרות, ולכן מקום זה מאוד מסוגל לקבלת התפילות