סגולה לעושר, לכבד את האשה, ולקנות לה בגדים ותכשיטים וכו'.
ג׳ במרחשון ה׳תשע״ז
אכלנו סעודה רביעית ואמרנו סגולה וזכינו בלוטו ב 8 מליון – סגולות לעושר
כידוע סעודה רביעית יש לה המון סגולות לכל דבר ובפרט לעושר ופרנסה מוקד הישועות מעיד על רבים שערכו סעודה רביעית וקיבלו הדרכה וזכו להמון ישועות
ז׳ בסיון ה׳תשע״ה
בסוף השבוע זכו זוג מבוגרים ב 8 מליון שקל והרי לכם כמה סגולות אותו זוג אמר שאכלו סעודה רביעית ואמרו סגולות
כתב בספר החינוך (מצוה תל): "כך מקובל אני מרבותי ישמרם א-ל, שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו".
ב. כל הנוטל ידיו לסעודה בשפע ועל פי ההלכה, משמיים נותנים לו שפע מזונות ופרנסה טובה. כמו שאמר רב נחמן: "אני נוטל מלא חופני במים, ומשמיים נותנים לי מלא חופניים טובות". (שבת סב ע"ב).
בתמונה נראית אראלה ממפעל הפיס שכל אחד רוצה שתתקשר אליו והרי כמה סגולות באדיבות יהדות נט
ג. סגולה לעושר, לכבד את האשה, ולקנות לה בגדים ותכשיטים וכו'. כמו שאמר רבא לבני עירו (מחוזא): "כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו". (בבא מציעא נט ע"א).
ד. סגולה בדוקה ומנוסה לעושר, להפריש עשירית מכל הרווחים שהאדם מרוויח לצדקה, כמו שאמרו חז"ל "עשׂר בשביל שתתעשׁר", ויש רשות לאדם לנסות את השם בברכה זו כמו שכתוב "הָבִיאוּ אֶת כָּל הַמַּעֲשֵׂר… וּבְחָנוּנִי נָא בָּזֹאת… וַהֲרִיקֹתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דָי". (תענית ט ע"א).
ה. סגולה לפרנסה לקרא בכל יום "פרשת המן" (שמות פרק טז), מאחר שפרשה זו מלמדנו שפרנסה משמיים, וכל ההשתדלויות המיותרות שהאדם עושה לפרנסתו לא מועילות מאומה, שהרי נאמר בענין המן "וְלֹא הֶעְדִּיף הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט לֹא הֶחְסִיר".
ו. סגולה גדולה לפרנסה לספר בכל מוצאי שבת קדש איזה סיפור מהבעל שם טוב זצ"ל.
ז סגולה לפרנסה לקיים בכל מוצאי שבת סעודת מלוה מלכה.
ח. כעס ומחלוקת מזיק מאד לפנסה. (ליקוטי עצות).
ט.פעם אחת הגיע חסיד אחד לפני האדמו"ר רבי יהושע מבלז זצ"ל, והתלונן בפניו שיש לו קשיים גדולים בפרנסתו. אמר לו האדמו"ר זצ"ל (מתורגם מאידיש): "יהודי שהולך לעבוד ובערב אחרי שחוזר לביתו מתיישב ללמוד תורה, הרי זו סגולה בדוקה שיצליח בפרנסתו!". (עדות משמיעות, שבט תש"ע, עמוד יח)