טוב לומר בכל יום פסוקים אלו:

"עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר"

"דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום"

"מגדול עוז, שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב"

מתוך: "עבודת הקודש" בקונטרס "שומר ישראל"