בעקבות דברי הזוהר כי המצה היא מאכל האמונה,סגולה לקנות מצת עבודת יד ולאכול אותה סגולה נגד הקורונה