העובדה שהוחלף שמה של "שרי" ל"שרה" אימנו ע"ה היא שאפשרה לה להביא לעולם זרע של קיימא.

נאמר בפרשת "וירא": "ותהי שרי עקרה, אין לה ולד" – בתור "שרי" היא היתה עקרה. אבל דווקא לאחר שניתנה בה האות "הא", וכן נוספה אות "הא" לאברם והוא הפך ל"אברהם" אבינו ע"ה, רק אז הם זכו להביא לעולם את יצחק. באות "הא" יש סגולה מיוחדת להבאת ילדים,הא לכם זרע ורבי נחמן אומר שזה סגולה לילדים וכפי שנרמז בלשון המקרא בפרשת ויגש (מז, כג): "הֵא לכם זרע" – האות "הא" יש בכוחה להביא "זרעא חייא וקיימא".
במשך עשרות שנים אומר הרב בן עטר שרדיו "כל האמת" חילק לחשוכי בנים והתבשר שנולדו להם בנים והוזמנתי לבריתות ולשמחות
למי שמעוניין במחיר עלות ללא כוונות רווח ניתן לשלוח הודעת ווטספ או להתקשר 0542321111 ויש עניין להפיץ לזיכוי הרבים למי שעדיין לא נפקד
לרב בן עטר יש עוד סגולות לזרע קודש שהשתיקה יפה להם הכל נעשה ללא כוונות רווח ולעזור לכם ישראל הפיצו ושתפו בבקשה 0542321111