אין צדיק בארץ אשר לא יחטא
החסד שאנו החיים יכולים לעשות עם הנפטר זה חסד של אמת זה לעשות דברים לעילוי נשמתו שהורו לנו רבותנו הקדושים
כמו לימוד תורה והפצת תורה תהילים ,משניות, ילדים שלומדים תורה, כתיבת ספר תורה פתיחת ספר תורה ועוד פעולות
והפעולה שנעשת היא לזכות הנפטר
הקבר המרכזי שאנו עושים במשך שנים זה תיקון הנפטרים הגדול מספר פעמים בשנה או עורכים תיקון פרטי לנפטר מסוים או מספר נפטרים
ישנם סיפורים מדהימים על נפטרים שממש הגיעו לבני משפחת לבושים לבן ושמחים וזה מעיד שהנשמה שלהם שמחה והועיל לה התיקון

כתב הרה"ג המקובל האלוקי ה"ר יהודה משה פתיה זצוק"ל בספרו הקדוש 'מנחת יהודה – רוחות מספרות', כי אחר פטירת האדם נפרעים ממנו על חטאותיו, קודם שיכניסוהו לגיהנם, בהרבה מציאות של עונשים וכולם נקראים גילגולים,ר"ל, והם כי יתגלגל האדם בדומם, צומח, חי או מדבר (דצח"ם), וכמעט רוב בני האדם לא נמלטים מלהתגלגל בגלגולים אלו, ואף על פי שהאדם צדיק, לא מקבל הקב"ה שום שוחד. כלומר בעבור המצוות שעשה, יקבל עליהן שכר כפי המגיע לו, ואת העבירות שעשה, הקב"ה ילבן וינקה אותן היטב, בכדי להיטיב עימו בעולם הבא, על מצוות שעשה בעולם הזה. ואין מצילים לו לאדם כי אם התשובה ועזיבת החטא בעולם הזה.

עקב כך תיקן הרב, תיקון נפטרים, רחב וגדול, אותו יכולים יורשי הנפטר/ת לעשות, ובכך לעשות נחת רוח לנפטרים ולהושיעם מכף הקלע (מקום בו הנשמות נרדפות על ידי כתות של מלאכי חבלה, הרבה טרם הכניסה לגיהנם), ומגלגולי דומם, חי, מדבר ומדינה של גיהנם.
תיקון הנפטרים זהו סדר שמיועד להעלות את נשמות הנפטרים מעלה מעלה בעולמות העליונים ולעשות להם נחת רוח עצום, את התיקון סידר רבי יהודה פתיה זצוק"ל שהיה מגדולי מקובלי ירושלים מלפני 100 שנה והחיד"א הקדוש תיקן סדר תיקון דומה.

מי שמעוניין לערוך תיקון לנפטר או לימוד ועוד פעולות ואמירת קדיש ניתן לשלוח ווטספ לרדיו כל האמת 0542321111 ויחזרו אליכם