פרק תהילים המתאים לילידי כל חודש וחודש.
הפרק המצויין הוא פרק הגנה ושמירה המתאים לילידי החודש המדובר.
אם אדם חש צורך בהגנה, שמירה או חיזוק אמונתו והצלחתו וברצונו לפנות לה' בבקשה לחיזוק יאמר את הפרק המדובר ויתחזק מזלו.
בכלל רצוי לומר את הפרק המתאים בכל עת ועת למען יפתחו שערי שמיים לבקשות האדם וכמובן שסגולה גדולה יש באמירת תהילים.
להלן הפרוט:
חודש תשרי – פרק כ'ז.
חודש חשוון – פרק פ'
חודש כסלו – פרקים ס'ז – צ'ג.
חודש טבת – פרק נ'ט.
חודש שבט – פרק כ'ג.
חודש אדר- פרק קכ'ו
חודש אדר ב' – פרק כ'ב.
חודש ניסן – פרקים קי'ד – צ'ב.
חודש אייר- פרק צ'ה.
חודש סיון – פרק ק'ז.
חודש תמוז – פרק צ'
חודש אב- פרק קל'ז.
חודש אלול – פרק צ'ד.

פתיחה בגורלות לכל שאלה קריטית או פתיחת המזל ולכל שאלה בקבלה ובהלכה 0542321111