קורי העכביש אולי לא הטרידו אתכם יותר מידי, מידי פעם אפילו טורחים להגיע אל הפינות הנידחות בבית ומסלקים אותם… אבל אם הייתם יודעים שעצם המצאותם של קורי עכביש בבית קשור עם דברים לא נעימים שקורים לכם – אין ספק שלא הייתם משאירים אותם אפילו לרגע אחד…

ביהדות מייחסים לקורי העכביש סטרא אחרא גדולה מאוד; הם פוגעים בעיקר בשלום בית, ולכן אם שמתם לב בזמן האחרון שאתם מתווכחים יותר מהרגיל – בדקו היטב בפינות הבית אם יש קורי עכביש, והסירו אותם.