עין הרע זה דבר אשר מאז ומתמיד חששו לו, כבר אלפי שנים. מצינו אצל שרה אמנו ע"ה שכידוע הוצאת עין הרע, איזה נזק גורמת עין הרע לאדם בכל העניינים – להאזנה עין הרע זה דבר אשר מאז ומתמיד חששו לו, כבר אלפי שנים. מצינו אצל שרה אמנו ע"ה שכידוע עשתה עין הרע להגר והפילה עוברה, כמו שכותב רש"י, ולכן אותם האנשים שחושבים שלהם זה לא יקרה ומרשים לעצמם לעשות ככל העולה על רוחם ולהתגאות ולהתפאר בממון וברכוש אינם יודעים איזה עין רעה גורמים להם ולממונם ולרכושם הרב דן מחבר, מערכת כל האמת | י״ט בשבט ה׳תשע״ד עין הרע זה דבר אשר מאז ומתמיד חששו לו, כבר אלפי שנים. מצינו אצל שרה אמנו ע"ה שכידוע עשתה עין הרע להגר והפילה עוברה, כמו שכותב רש"י, ולכן אותם האנשים שחושבים שלהם זה לא יקרה ומרשים לעצמם לעשות ככל העולה על רוחם ולהתגאות ולהתפאר בממון וברכוש אינם יודעים איזה עין רעה גורמים להם ולממונם ולרכושם. מובא בגמרא על אחד מגדולי האמוראים, רב שמו, שהלך פעם לבית הקברות ועשה שם מה שעשה, בקבלה כמובן, וגילו לו שתשעים ותשע אחוז מתו מעין הרע ואחד בלבד רק מת כדרך העולם. לכן ישנם כמה עצות שיכולות ומסוגלות מאוד להסרת העין הרע כמו למשל המובא בגמרא ברכות דף כ שרבי יוחנן היה אומר על עצמו כדי שלא תשלוט עליו עין הרע "אנא מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא" וגם ישנה סגולה נפלאה להוצאת העין הרע על ידי עופרת ודבר זה מועיל מאוד וניכר בכוחו להוצאת העין הרע מהאדם. גם הסגולה הידועה ממרן החיד"א, לחש מיוחד שהוא בדוק ומנוסה להוצאת העין, סוג של השבעה שכל אחד יכול לפעול ולהוציא את העין הרעה שמגיעה לאדם בעטיים של כל מיני דברים שבעצם ניתן להוציאם…