אנו חוגגים את ראש השנה לאילנות כי האדם עץ השדה. ולכן יום זה מסוגל לבקש על זיווג וכן על בנים והריון כי האדם עץ השדה צריכים לעשות תשובה בטו` בשבט על התורה ועל מלכות שמים ומתברכים בשפע ברכה "בני חיי ומזוני". זהו יום חג של משתה ושמחה (חתן ביום חופתו אינו מתענה). אנו נוהגים לאכול מפירות ארץ ישראל.יש נוהגים לאכול 15 מינים כמניין טו'. מתפללים על הפירות שיתברכו ונותנים שבח לקב"ה שמחדש את הפירות משנה לשנה.
ראינו בכמה מקומות שנוהגים ממש ביום זה לבקש על הפרנסה ומחחבים יום זה כעין ראש השנה
יש נשים ששומרות את האתרוג מסוכות עד טו` בשבט. (לאחר סוכות הן עושות ריבה מהאתרוג ושומרות אותה לטו` בשבט, סגולה בדוקה ללידה קלה!!!).
נוהגים בטו` בשבט להתפלל שיהיה לנו אתרוג כשר ומהודר בחג סוכות הבא. הקדוש ברוך הוא מברך בטו` בשבט את הפירות של ארץ ישראל {שהם עולים על כל פירות העולם}.
בליל טו` בשבט, ראש השנה לאילנות, נוהגים רוב תפוצות ישראל, לסדר על שולחן מכל פירות האילן ומכל פירות הארץ ומברכים "שהחיינו" על פרי חדש. כל אחד מברך על פרי אחר.
האיש: מברך על החיטה "חלב וחיטים ישביעך". האישה: מברכת על הגפן "אשתך כגפן פורה בירכתי ביתך". הבן: מברך על הזיתים "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך". הבת: נותנים לה רימון ואגוז "כל כבודה בת מלך פנימה". לילדים קטנים: נותנים תפוח ודבש "תחת התפוח עוררתיך, דבש וחלב תחת לשונך".
צדקה: מנהג טוב ויפה לתת צדקה בטו` בשבט 91 פרוטות כמניין אילן.יש שנוהגים לשלוח איש לרעהו משלוח מנות שמכיל פירות.
יש נוהגים לומר תפילה מיוחדת שחיבר רבנו הבן איש חי זצ"ל:
"יהיה רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל מיני אילנות ויוציאו פרותיהם בריבוי שמנים וטובים ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה שמנים וטובים ,כדי שיהיו היין היוצא מהם מצוי לרוב ולכל עמך ישראל לקיים בו מצות קידוש ומצות הבדלה בשבתות ובימים טובים ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרה שכתוב: "לך אכול לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה אלוקים את מעשיך".
בסדר פירות טו` בשבט קודם מברכים את ברכת "שהחיינו" ולאחר מכן מברכים לפי הסדר הבא:
חיטים, שעורים,זיתים,תמרים, ענבים, תאנים ורימון.
על השולחן צריכים לשים לפחות 15 מינים , היות שיש מנהג יפה שלכל מין שאוכלים אומרים פרק משיר המעלות ובצורה כזו לסיים את כל מזמורי שיר המעלות (סה"כ 15 פרקים).
ראש השנה לאילנות מסמל את גאולת ישראל משום שעם ישראל נמשל לעץ העומד עירום וקפוא בחורף והסופות מטלטלות אותו. במבט ראשון, נראה שהמצב ללא תקווה. וכמו בטו` בשבט העץ הקפוא מתחיל לקבל תזונה ,השרף עולה בתוכו, המעמד נראה כמו תחיית המתים. העץ מתחיל לפרוח ולהניב פירות ,כך עם ישראל ב"ה ירים את ראשו ויזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.
הרב דן מחבר עונה לשאלות ומייעץ בכל תחומי החיים במגוון של נושאים ולמי שיש בעיה של זיווגים וכן זרע קודש לרב יש את הידע לפי ספרי רבותנו המקובלים הרב עורך פדיון נפש ומתאים תיקון לכל אחד על מנת שיוכל לזכות לזיווג וכן לבנים