ייעוץ חינם עם רבנים מקובלים בכל תחומי החיים

עילוי נשמה

עילוי נשמה ביהדות היא האמונה שנשמות המתים יכולות לעלות ממקומם הנוכחי במרומים למקום גבוה ונאצל יותר. על פי האמונה לפעולות שונות שמבצעים החיים יכולת להיטיב עם נשמת הנפטר

"לעילוי נשמת הנפטר": תיקון הנפטרים – הדברים המועילים, אמירת קדיש והקדשת תורה, משניות ותהילים

אין צדיק בארץ אשר לא יחטא החסד שאנו החיים יכולים לעשות עם הנפטר זה חסד של אמת זה לעשות דברים לעילוי נשמתו שהורו לנו רבותנו הקדושים כמו לימוד תורה והפצת תורה תהילים ,משניות, ילדים שלומדים תורה, כתיבת ספר תורה פתיחת ספר תורה ועוד פעולות והפעולה שנעשת היא לזכות הנפטר הקבר המרכזי שאנו עושים במשך שנים […]

ענין הקדישים וברכו, תיקון זה אינו אלא לעמי הארץ, אבל לימוד תורה מועיל שבעתיים מכל תפילה, שעל ידי כן מכניסים את הנפטר למעלות גבוהות בגן עדן

לימוד התורה – עלית על כולנה אף שיש עילוי נשמה, בהדלקת נר נשמה, השכבה, קדיש, הפטרה, עליית שליח ציבור וכיוצא בזה, מכל מקום יש לדעת, כי אין מעלה ועילוי נשמה גדול יותר מלימוד התורה, שעל ידי זה יכולה הנשמה להגיע למעלות עצומות, נשגבות ונוראות. ומכאן ישכילו אותם החושבים כי העיקר הוא להיות שליח ציבור, ולומר […]