בישיבת המקובלים כמידי שנה יערכו את הפדיון הגדול המיוסד מרבי חיים ויטל וגם ההבטחה של הרב חיים פלאגי המקובל
ונערך באופן פרטי ופרטני על כל אדם באופן אישי ולא כללי

והפדיון יערך בערב ראש השנה ופעם נוספת בערב כיפור וגם בערב סוכות
וכל זה על פי כוונות המקובלים והרש"ש ומהרח"ו הקדושןההבטחה של שער הכוונות שמי שעושה בצורה הזאת ודאי וברור שלא ימות באותה שנה
ניתן ליצור קשר ולהפיץ הבשורה לכל החברים 0542321111
בברכת גמר חתימה טובה ושנה טובה
פדיונות נערכים כל השנה