הבטחה למי שיתרום לישיבה הקדושה ויחזיק את התורה והפעילות בתרומה יקבל סגולה וקמע מממחים ומגדולי המקובלים הבקיאים בכתיבת קמעות לכל נושא ולכל משאלה
בדורנו הם המעטים הבקיאים הכתיבת קמעות ולכן חשוב להגיע למומחים וצדיקים שומרי עניים וקדושים שכתיבת הקמע תפעל
0542321111
פנו ונתאים לכם קמע וסגולה לכל בקשה וניסים גדולים