אין צדיק בארץ אשר לא יחטא החסד שאנו החיים יכולים לעשות עם הנפטר זה חסד של אמת זה לעשות דברים לעילוי נשמתו שהורו לנו רבותנו הקדושים כמו לימוד תורה והפצת תורה תהילים ,משניות, ילדים שלומדים תורה, כתיבת ספר תורה פתיחת ספר תורה ועוד פעולות והפעולה שנעשת היא לזכות הנפטר הקבר המרכזי שאנו עושים במשך שנים […]
בישיבה הקדושה חערכו הצקובלים תיקון גדול לעילוי נשמת הנפטרים 0542321111
רבים מבני המשפחה הודיעו לנו שהנפטר הופיע בחולם עם פנים שמחות כדי לאודות להם שעשו לו התיקון 0542321111