משמש ראש ישיבת חצות לילה "בישיבת בית אל" בירושלים הישיבה הראשונה של המקובלים בירושלים ובעולם ששימשו בה גאוני עולם ושמה יצא לשם ולתפארת בכל העולם
הרב משה מגדולי המקובלים בירושלים, סדר יום מתחיל לפני חצות יחד עם התלמידים של ישיבת המקובלים אומרים את תיקון חצות, טבילת מקווה עם כל הכוונות המיוחדות עיסוק בתורת הנסתר יום ולילה, הרב נכבה אל הכלים ורק לאחר הפצרות רבות נאות ונענה לבקשתנו לסייע לעם ישראל, שעה ביום.
הרב מומחה בכל נושא של "חכמת הקבלה", מחצות הלילה הרב מרביץ תורה לתלמידים השותים בצמא את תורתו וזאת שעת רצון לברך את הזקוקים לישועה שיפנו לרב
הרב בקי במזלות ובגלגולים וכל אדם מה התיקון שלו בעולם ומה הוא בא לתקן בעולם הזה,(אבל לא תמיד רוצה וצריך לומר) ומה כדאי לו להקפיד עליו במיוחד, לאחר שיחה עם הרב ואבחון מצבו של האדם הרב יודע בבירור מה על אותו אדם לבצע כדי לראות התקדמות וישועה בענייניו
הרב עורך פדיונות נפש ע"פ המקובל האלוקי רבי שלום שרעבי הקדוש המכונה הרש"ש הקדוש רבם של המקובלים, ע"י הפדיון יש דרך מיוחדת לחוש איך ומה ניתן לעזור לכל אדם ומה הבעיה שיש לאדם
יחד עם מניין אברכים הרב עורך לזקוקים באון דחוף ומיוחד "תיקון לחולים" "תיקון הנפש" המסוגלים לרםואה וישועה לאנשים שקיבלו דיכאון ובעיות נפשיות וכן את תיקון הנפטרים וזאת מצווה גדולה לעזור לנפטר בתיקון נפשו וזה חסד של אמת כי אין אדם שלט חטא בעולם הזה ולמעלה חלילה משלמים על זה ועל ידי התיקון עוזרים לנפטר להיפתר מעונשים ולהגיע למקומו בגן עדן.
וכן הרב עורך תיקון מיוחד לחשוכי בנים ולאלו שלא נפקדו בזרע קודש של בר קיימא, וגם תיקון למעוקבי זיווג התיקונים נערכים בחלקם בתענית ובצום של מניין מקובלים מהישיבה
ועוד תפילות מיוחדות לפי בקשה מיוחדת, התפילות מלוות "בצום של מניין האברכים" הקפות . תקיעה בשופרות ופתיחת ההיכל, במשך שנים הרב ערך תפילות אלו והתרחשו ניסים ונפלאות
,, ולכל הרב בקי ומומחה לכתיבת "קמעות" לכל בקשה הצלחה בעסק . פתיחת המזל, זיווגים , בנים ועוד מחלה ואף למחלה הידוע ל"ע לצורך כתיבת הקמעות נדרשת בקיאות בשמות הקודש ובה הרב מתמחה {קמעות יכולות להזיק אם אנשים לא מבנים ומומחים כותבים}
ע"מ לשוחח עם הרב יש ליצור קשר רק בשעות שנפרסם, הרב לא מקבל לפגישות אם הרב לא עונה לשלוח אימל לאתר ונשוב לפונים.