מומחה להסרת עין הרע שכידוע פוגעת בהצלחת כל אדם – בבריאות בפרנסה, בבנים, בעסק רבים עשו את הסגולה הזאת הבדוקה וחל מהפך במזל שלהם לטובה
הוסמך לפתיחה בספרים מגדולי ישראל

את עין הרע מוציאים ע"י עופרת כפי שגילה לנו המקובל החיד"א הקדוש זכותו תגן עלינו

הרב מומחה בשלום בית וזוגיות ונותן עצות איך וכיצד לשפר את היחסים בן בני הזוג והדרכה מיוחדת של שיטת האהבה והנתינה
וכן בנטרול אנרגיות שליליות מהבית ומהעסק. ופתיחת המזל עקב האנרגיות שליליות

בקי בתורת המקובל הגדול מבבל הענק בעל "הבן איש חי" ומוציא לאור את סידוריו
. תחילת המהפך בחיינו התחיל כאשר פגשנו את הרב המקובל הרב
כך מעידים מאות אנשים וזוגות, לרב קשר עם גדולי הרבנים,וכל עצותיו ע"פ רבותנו הקדושים וספרים קדמוניים וסגולות עתיקות הזוהר, פתיחת בגורלות ובספרי הקבלה. 0542321111