הרב שמואל בן רחמים מלמד קבלה בירושלים "מקובל ירושלמי" מומחה בכתיבת קמעים על קלף

והקמעים שלו מכונים בלשון המקובלים " קמע מומחה" הרב שמואל קדמי משתמש בספרי קדמונים נדירים מתימן, וממקומות נדירים בעולם.נמצאים אצל הרב קמעות עתיקים מאוד, המסוגלים לכל ישועה.
הקמעים הוכיחו את עצמם , ישנם סוגי קמעים לכל בקשה כמו, "קמע נגד המחלה הידועה" קמע למצוא זיווג פתרון למעוכבי זווג, לחשוכי בנים שלא מצליחים להביא ילדים לעולם, קמע מומחה לרפואה לכל סוגי המחלות.

הרב מומחה בהוצאת אנרגיות שליליות ועין הרע. ולאחר הוצאת העין מאותו אדם המזל נפתח והמון בעיות שהיו נפתרו

הקמעות כוללות את סוג המחלה והמלאך הממונה על סוג המחלה הספציפית הרב מוזמן לרחבי העולם ואדמו"רים מחסידיות שונות שולחים את החסידים לקבל גם קמעים וגם יעוץ מהרב.

הרב בקי בחכמת "כף היד" ומייעץ לפי קווי האופי בנושאים של פרנסה. בריאות,וכל ישועה. שלום בית ויעוץ עיסקי

הרב פותח בספרי הקבלה וכן בזוהר הקדוש ומאבחן כל אדם,ונותן פתרון רבים ראו ישועות מהרב