ייעוץ חינם עם רבנים מקובלים בכל תחומי החיים

תפילות במערת המכפלה

מערת המכפלה – מקום מנוחת ישני חברון מקום שכל התפילות עולות משם

מערת המכפלה – מקום מנוחת ישני חברון מקום שכל התפילות עולות משם

את מערת המכפלה קנה אברהם מעפרון החיתי בכסף מלא כי אומרים חכמנו כי ראה ברוח קודשו שעתידין עם ישראל לבוא לשם ולהשתטח