רבי שמואל בן עטר מסביר לנו על ברכת הכהנים בקושי 2 דקות, שלושה פסוקים קצרים. הכהנים עולים, מברכים מילה במילה, ואנו עונים אמן. לכאורה פעולה פשוטה ושגרתית, אך בפועל – זו פעולה שמזעזעת מוסדות תבל, מעניקה לנו את מיטב ההגנה השמימית ופותחת לנו את כל שערי השפע! הבה ננצל את המתנה הנפלאה הזו, הבה נתכונן […]
רבי שמואל בן עטר מסביר לנו על ברכת הכהנים
בקושי 2 דקות, שלושה פסוקים קצרים. הכהנים עולים, מברכים מילה במילה, ואנו עונים אמן. לכאורה פעולה פשוטה ושגרתית, אך בפועל – זו פעולה שמזעזעת מוסדות תבל, מעניקה לנו את מיטב ההגנה השמימית ופותחת לנו את כל שערי השפע!
הבה ננצל את המתנה הנפלאה הזו, הבה נתכונן לרגעים הללו, שלא להחמיצם חלילה, להקשיב לכל מילה, לכוון היטב. כך נבטיח לעצמנו את ההגנה השמימית הנפלאה, ונפתח לנו את אוצרות השפע עד בלי די!

אשרינו שזכינו! זכות ברכת הכהנים, וההגנה הגדולה שהיא מביאה בכנפיה, הינה זכות כבירה במיוחד שזוכים לה מתפללי בתי הכנסת. אך לא כולם מתפללים בבית הכנסת מדי יום – לכולנו יש נשים וילדים בבית, וגם הם זקוקים וזכאים להגנת ברכת כהנים! גם אותם חשוב מאוד לחסן ולהגן עליהם מכל צרה ופגע רע, הכיצד נוכל לעשות זאת?
אם נכוון עליהם בברכה, אם נכוון בשומענו את ברכת הכהנים גם על מי שאינם בבית הכנסת כרגע – בכך נוכל להעביר אליהם את השפעת הברכה, בכך נוכל להעניק להם מטובה.
וכך חושף רבי אליהו מורינא זי"ע בספרו 'חסד לאלפים', כי כל יהודי השומע ברכת כהנים יכול לכוון גם על בני משפחתו, גם על רעייתו וילדיו, וגם על קרובי משפחתו שבחוץ לארץ – שאינם זוכים לברכת כהנים מדי יום, כפי שנהג השל"ה הקדוש זי"ע לכוון עליהם ולכוללם בשמיעת הברכה!
ובאותו ספר, חושף המחבר מאות סגולות הטמונות בברכת כהנים. מאות סגולות, מאות!!! – בשלושה פסוקים בלבד. מאות סגולות ממתינות לנו, בהישג ידינו, רק לגשת, לכוון, ולקחת אוצר של סגולות יקרות.
הבה נכוון היטב בברכת כהנים, לדלות מאוצרותיה סגולות רבות ככל הניתן, וגם להכניס את בני ביתנו וקרובינו בכלל הברכה, למען נזכה כולנו בברכה השמימית הנפלאה!